Ronja Twibright Labs

Stavba vysílače Ronji 10M Metropolis

Zastaralé, viz anglickou verzi.

Lid Vytvoř kontaktní chlopně na víčku pomocí nůžek na plech.
Gallery[181]

Drawing
Postscript / PDF / EPS / BIG png / DXF (qcad)
Vyvrtej krabičku a vlož 4 šrouby M4 a 12 matic M4. Šrouby jsou zakresleny pro optickou hlavici 130mm. Pro 90mm hlavici budou kratší. Natři chladící žebro stabilizátoru 7805 chladící teplovodivou pastou a přidělej jej ze vnitřní strany krabičky pomocí šroubu M3x6, ozubené podložky M3 a matice M3.Matici pečlivě utáhni.
Gallery[180] Gallery[182]

LED Vlož LEDku HPWT-BD00-F4000 do díry o průměru 3mm na přední straně krabičky a připájej katodu na stínící krabičku. Nepřehřej diodu !! Dioda musí být dobře chlazena, proto spoj oba vývody katody k sobě pro lepší odvod tepla.

Placement Vlož kabelové průchodky na místo do 8.5mm díry. Uřízni jeden kus izolované dvojlinky o průřezu 1.5mm^2 a o délce 20cm. Uřízni 20cm kus stíněného koaxiálního kabelu. Odizoluj oba konce těchto drátů a pocínuj je. Připájej dva kusy neizolovaného měděného drátu o průřezu 4mm^2 a délce 1 palec na jeden konec dvojlinky. Poté připájej další 2 kusy na jeden konec stíněného (koaxiálního) kabelu. Vlož holé konce skrz průchodky podle obrázku. Zapájej důkladně konce krabičky podle obrázku. Zalij kabely uvnitř průchodky silikonovým tmelem (také můžeš použít tavnou pistoli a tavné lepidlo, zasychá rychleji). Zalep vnitřek a vnějšek průchodek.
Gallery[184] Gallery[185]

Vezmi vrták 8.5mm a naviň na něj 10 závitů izolovaného (nebo smaltovaného) drátu o průřezu 1mm^2. Připájej k sobě stejné vývody u 74HC04 v řadě na sobě, vývod k vývodu.

PlacementUmísti součástky do krabičky podle nákresu:
 • Pin 7 (viz schéma níže) musí být přímo připojen na plech pomocí silnějšího drátu, cca. max. 5mm délky.
 • Prostřední pin (LM)7805 musí taktéž přímo na plech
 • Odškrtni si každou sestavenou a zkontrolovanou část a spoj na schématu tužkou. Schéma je níže.
Gallery[186] Gallery[187] Gallery[188] Gallery[189] Gallery[18a] Gallery[18b]

Drawing
  PostScriptPostScript + Gzip PDF
Color Dark metropolis_transmitter_01.ps metropolis_transmitter_01.ps.gz metropolis_transmitter_01.pdf
Light metropolis_transmitter_00.ps metropolis_transmitter_00.ps.gz metropolis_transmitter_00.pdf
Small metropolis_transmitter_02.ps metropolis_transmitter_02.ps.gz metropolis_transmitter_02.pdf
B/W Dark metropolis_transmitter_11.ps metropolis_transmitter_11.ps.gz metropolis_transmitter_11.pdf
Light metropolis_transmitter_10.ps metropolis_transmitter_10.ps.gz metropolis_transmitter_10.pdf
Small metropolis_transmitter_12.ps metropolis_transmitter_12.ps.gz metropolis_transmitter_12.pdf
metropolis_transmitter.sch (gschem) Component lists Seznamy součástek
Připájej součástky v tomto pořadí:
 • U1+2+3 (zas*aní brouci ;)), R1, C1, C2
 • C15 (tak blízko k U1+2+3 jak je potřeba, zkrať vývody) , C12 (napravo od C15), C10 (napravo od C12), L1, R11, C16, R9, R10, C3
 • D1, C9, C8, R7
 • C14 (tak blízko k U4 jak je potřeba, zkrať vývody), C13 (blízko k U4), C17 (tak blízko k U4 jak je potřeba, zkrať vývody), R2
 • C6, C4, R8
 • Q1
 • R5, R3
 • Q2
 • C7 (blízko Q2), C5, R4, R6
 • C11
Stereo obrázek osazeného TX: Gallery[d3a]

Vezmi schéma a multimetr a začni kontrolovat. Zkontroluj, zda je v pořádku topologie (např. dráty vedou tam, kam mají vést). Změř rezistory pomocí multimetru (občas ukáže méně, pokud je zde odbočka). Zkontroluj opticky každý kondenzátor tam, kde je hodnota viditelná. Zkontroluj každou diodu a tranzistor pomocí diodového testu na multimetru. Odškrtni si každou sestavenou a zkontrolovanou část a spoj na schématu tužkou. Opticky zkontroluj každý pájený spoj na jeho kvalitu a přepájej každý spoj, u kterého máš podezření na studeňák.

Vytiskni si malé schéma na papír (viz tabulka se schématem výše). Označ si všechny čísla součástek které jsi připájel jinou barvou než je ve schématu. Přepiš všechny hodnoty rezistorů, které jsi změnil laděním. Napiš zesilovací činitele obou tranzistorů 2N3904. Nalep papír na vnější stranu plechu.

Vytiskni si samolepku vysílače Ronji 10M Metropolis

Drawing
Postscript / PDF / EPS / BIG png / SVG (Inkscape)
. Nalep samolepku na vnější stranu plechu.
An expected information missing here?