Ronja Twibright Labs

Ronja Tetrapolis

Prosím přečtěte následující odkazy jeden za druhým. Většina z prezentované informace je kritická z hlediska spolehlivosti výsledného zařízení!

Neprovádějte stavbu odlišným způsobem než je psáno, aniž přesně víte, co děláte nebo konzultujte vaše odchylky na mailing listu. O tomto stavebním návodu se věří, že vede na zařízení, které funguje spolehlivě na první pokus.

Obsah

An expected information missing here?