Ronja Twibright Labs

Základy výrobních postupů

Základy výrobních postupů - zastaralé, viz anglickou verzi

Tato stránka je společná pro všechny části, popisuje základy výroby různých částí Ronji. Přečtěte si tuto stránku alespoň jednou předtím, než něco opravdu provedete.

OpenOffice tady je verze pro OpeOffice ve formátu .sxw

Ochrana sluchu

Některé výrobní operace mohou produkovat nadměrný hluk který může být nezdravý (zejména v bezprostřední blízkosti): Pokud je hluk nepříjemný, zacpěte si uši vatou, aby bylo zaručeno, že nedojde k žádnému poškození sluchu.

Řezná emulze

Při řezání kovu je doporučeno použít řeznou emulzi. Její použití předchází přehřívání a tepelnému poškození nástroje a také snižuje tření. Vhodnou emulzi lze vyrobit smícháním vody a rostliného oleje (v poměru 1 díl oleje:4 díly vody) a přidejte tolik mýdla, aby to drželo po protřepani v mléčnem stavu. Pokud emulzi nemůžete vyrobit, použijte rostlinný olej. Nepoužívejte obyčejnou vodu z důvodu koroze náčiní a také proto, že nemá žádný efekt.

Rostlinný olej je lepší než minerální olej, jelikož nepoškozuje pokožku a také má méně nepříjemný zápach, pokud je přehříván.

Emulzi aplikujte pomocí starého štětce nebo stříkačky.

Řezání kovu pilkou

Aplikujte chladící emulzi (v nejhorším olej, nejlépe rostlinný) v průběhu řezání jak bude potřeba.

Po řezání odstraňte nerovnosti pilníkem (nebo ostrým šroubovákem, pokud není po ruce vhodný pilník).

Stříhání plechu nůžkami na kov

Dávejte si pozor a nestřihněte si prst(y). Nůžky na plech jsou nebezpečné.

Vrtání

Nejprve změřte přesnou pozici středu pomocí pravítka a/nebo posuvného měřidla ( a úhelníku, pokud ho máte). Použijte ostrý důlčík k vyznačení bodů a linek. Proražte s kladivem a důlčíkem ve středu malou dírku.

Doporučuji mít ochranné rukavice v průběhu vrtání, ale pouze pokud to není zakázané bezpečnostními pravidly dílny nebo pracoviště, kde pracujete! Veliké stojanové vrtačky to obvykle nedovolují.

Pokud má díra průměr větší než 5mm, použijte nejdříve menší vrták (4mm nebo menší) k vyvrtání menší díry, kterou později zvětšíte do požadovaného průměru. Doporučuji vždy použít držák na vrtačku. Pokud je přesnost kritickým parametrem, předvrtejte díru o průměru 2mm. Nejlepší možností je průmyslová stojanová vrtačka. Je velmi stabilní a vrtání je s ním velmi snadné, jelikož vůbec nevibruje.

Před vrtáním aplikujte chladící emulzi na hrot a na materiál. Pokud se emulze vypaří, přidejte ji během vrtání.

Po vrtání zmenšete (zjemněte) hrany díry pomocí většího vrtáku ve vrtačce nebo ho držte v rukce. Případně můžete použít pilník či veliký šroubovák. Také existuje speciální výhrubník (Takovej vrták ve tvaru kužele s ostrýma drážkama co se používá na zahloubení kuželovejch hlav u šroubů.) pro tyto práce, který lze koupit zvlášť.

Pokud vrtáte do plechu, vložte pod něj pokud možno dřevěný špalík. Po provrtání plechu je možno odstranit nerovnosti údery kladiva, nepřestaňte, dokud plech nebude rovný. Pokud se nějaké kouský plechy dostaly do díry, opakujte vrtání. Pokud není k dispozici blok dřeva, vrtejte ke konci VELMI pomalu, abyste předešli nerovnostem.

Pájení

Pokud se hrot páječky ušpiní, zahřejte ho a utřete do hadru nebo houby. Jestliže toto vynecháte, nebudete schopni vytvořit spolehlivé spoje.

Gallery[d40] Gallery[d41] Gallery[d42]
-- Příklady hrotu páječky, který je v pořádku a který je v háji.

Nešetřete kalafunou a nedávejte tam moc pájky. Použijte právě tolik cínu, kolik je potřeba pro pevný spoj, ale ať tam není koule z nečistot a cínu. Před spájením částí je ocínujte za použiti kalafuny (ujisti se, že cín přilne rovnoměrně). Poté je přilož k sobě, přilož cín, kalafunu a přidrž pájku, dokud se cín nestane kapalným, poté oddal pájku a nepohybuj se spojem, dokud pořádně neztuhne. Povrch cínu musí být čistý a lesklý.

Gallery[d3e] Gallery[d3f]
-- příklady OK spoje a špatného spoje.

Nepřehřejte polovodiče (tranzistory, diody, integrované obvody..). Pokud nemůžete dostat cín na nožičku a vypadá to, že to bude trvat ještě dlouho, odpočiňte si a počkejte, než se součástka ochladí a potom pokračujte. Nebo uchopte nožičku kleštěmi mezi jejím koncem a součástkou, takže kleště pohltí část tepla přenášeného nožičkou.

Použijte páječku s uzemněným hrotem. Pokud použijte pistolovou páječku, alespoň připojte smyčku krokodýlkem na zem pájeného obvodu a nezapínejte a nevypínejte ji když se hrot dotýká obvodu blízko součástek BF908 a 74HC* citlivých na statickou elektřinu.

Komponenty v hnízdě se nesmí vzájemně dotýkat. Pokud by se poškodila izolace, stalo by se zařízení nespolehlivým.

Po ohnutí nebo ustřihnutí drátu blízko spoje spoj znovu zahřejte. Mechanické namáhání způsobuje praskání spojů a jejich změnu ve studené spoje. Řádné znovuspájení spoje a jeho vychladnutí opraví případné chyby.

Zatímco spájené spoje chladnou, nepohybujte dráty. Také na spoj nefoukejte abyste ho rychleji ochladili. Obě činnosti způsobují studeneé spoje.

Identifikace elektronických součástek

Kondenzátory mají na sobě obvykle vytištěnou hodnotu. Světově nejrozšířenější systém pracuje takto: Ukážeme na příkladu 104. Tato hodnota se interpretuje jako 10 a 4. 10 je mantisa a 4 exponent, jednotky jsou pikofarady. Takže 10*10^4pF = 100nF. Kapacita je tedy 100nF. Některé multimetry mohou kapacitu dokonce změřit.

Elektrolytické kondenzátory musí být správně polarizované. Obvykle mají mínusový (-) proužek natištěný na jedné straně. Vodič poblíž této značky je (-). Původní kondenzátory od TESLY měly + značený drážkou a - byl spojen s tělem kondenzátoru !

Odpory na sobě mají označení v barevných proužcích. Jeho význam je vysvětlen v následující tabulce (nahoře a dole jsou dva příklady odporů, vpravo do nich je jejich odpor napr.270ohmu+-5%):

Resistor color codes

nebo vezměte multimetr a změřte to přímo :)

Piny diod jsou ve scématech. Zenerovy diody (takové s háčkem u katody vypadají asi tahle -L<|-) a obyčejné diody mají obvykle nápadný proužek na jedné straně, který vždy označuje katodu. Dioda vypadá na plánku asi takhle -|<|-, katoda je -| a anoda <|-. Můžete je zkontrolovat s mutimetrem - červený vodič je na anodě, druhý na druhém pinu a multimetr ukáže snížení proudu na 1mA.

Piny tranzistorů a integrovaných obvodů jsou ve scématech.

Umístění elektronických součástek

Zkraťte vhodně nožičky, ale ujistěte se, že budou dost dlouhé, aby se spájený spoj nedotýkal obalu součástky, čímž zabráníte nespolehlivosti přehříváním. Pokud možno spojujte dráty krátkými cestami. Nenechávejte vedlejší součástky jako odpory a kondenzátory v dotyku, protože občas se lak poškodí a může nastat kontakt.

Natírání vodou ředitelnými barvami

Silikonový tmel

Při utěsňování spoje nejdříve vložte malé množství tmelu na obě strany spoje. Rozetřete ho velmi důkladně a jemně prsty na nátěr obklopující povrch spoje. Potom přidejte velké množství tmelu a vytvarujte ho prsty. Utřete si pečlivě prsty do suchého hadru (nebo kusu papíru). Nezkoušejte umít tmel z prstů pomocí vody a mýdla, je to nemožné.

Až tmelu zaschne, utěsněte spoj ještě jednou. Tmel se často trhá v průběhu tvrdnutí a vynechání tohoto kroku by způsobilo selhání zařízení zhruba po měsící, kdy by se uvnitř trubky nahromadilo dost vody, která by tam natekla dírou.

Čtení návodu

Tuto stránku přeložil Kero (kero (na) matfyz (tecka) cz), za případné chyby se omlouvám, jazyková korekce cbedison (at) centrum (dot) cz

An expected information missing here?